Tấm gương người tốt

Một người bị gọi là tự tư tự lợi không phải là vì anh ta tìm kiếm lợi ích cho mình, mà là anh ta thường hay quên mất lợi ích

Tấm gương người tốt là triết lý nhìn thấy được.

Ngạn ngữ Anh

Tòa án lương tâm không bao giờ ngơi nghỉ.

T. Fuller (Anh)

Thành thực là phẩm chất tốt nhất.

Tom Wilson (Mỹ)

Dễ phát cáu là nhược điểm rõ rang nhất trong phẩm cách.

Dante (Ý)

Phẩm cách là một vị thần bảo vệ của con người.

Heraclitus (Hy Lạp)

Một người bị gọi là tự tư tự lợi không phải là vì anh ta tìm kiếm lợi ích cho mình, mà là anh ta thường hay quên mất lợi ích của người khác.

Dickens (Mỹ)

Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai người khác cũng tha thứ; nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

Sadi (Ba Tư)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *