tổng hợp danh ngôn mới nhất

Không có chiếc chìa khoá vạn năng

Con người có thể thay đổi hoàn cảnh, nơi ở, nhưng không thể thay đổi tâm hồn của mình. Không có chiếc chìa khoá vạn năng nào có thể mở cửa vào nền văn hoá của một dân tộc, ngoại