hôn nhân

Hôn nhân, đó là một khoa học

Hôn nhân, đó là một khoa học nhưng không ai nghiên cứu thành công nó. Hôn nhân là một trong những chuyện quan trọng nhất của đời sống. Nhưng có lẽ là một trong những việc người ta ít cân

Hôn nhân cũng như sấm

Hôn nhân muốn được sung sướng phải đem thật nhiều mồ hôi đổi cho nhau. Hôn nhân là thứ thuốc duy nhất để chữa bệnh yêu. Tục ngữ Anh Hôn nhân cũng như sấm: Những tiếng sấm đầu làm người

Vợ chồng tranh nhau

Hòa hợp là nguồn sức mạnh, sức mạnh là nguồn thịnh vượng của gia đình. Tình yêu và lý tưởng, hôn nhân và thực tế. Sự lẫn lộn giữa hiện thực và lý tưởng sẽ không tránh khỏi sự trừng