danh ngôn tuổi trẻ mới nhất

Ôi! Tuổi trẻ, tuổi trẻ!

Khi trẻ tuổi nên tìm hiểu triết lý, khi già lão cũng đừng bỏ bê tìm hiểu triết lý, vì sức khỏe của tâm hồn không phân biệt sớm muộn. Đời người chính là ý chí kết bạn với tuổi