danh ngôn tuổi trẻ hay

Niềm vui lớn nhất trên đời

You are never too old to set another goal or to dream a new dream. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do. Niềm vui lớn nhất trên đời là làm những việc mà mọi

Ôi! Tuổi trẻ, tuổi trẻ!

Khi trẻ tuổi nên tìm hiểu triết lý, khi già lão cũng đừng bỏ bê tìm hiểu triết lý, vì sức khỏe của tâm hồn không phân biệt sớm muộn. Đời người chính là ý chí kết bạn với tuổi