Sự hy sinh để duy trì cuộc sống

Sứ mệnh chân chính của con người là sống, chứ không phải tồn tại.

Nếu ai hy sinh để duy trì cho con người thì tức là, người đó đã sống đúng và chết không vô ích.

V. Nê – đơ – van

Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay nó ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào.

M. Mông – te – nhơ

Ai hiến dâng cuộc đời cho việc tốt, là sống lâu hơn tuổi của mình.

Nhớ lại cuộc đời đẹp đẽ, tức là đã sống hai lần.

M. Mác – xi – an

Sứ mệnh chân chính của con người là sống, chứ không phải tồn tại.

G. Lơn – đơn

Cuộc đời trôi qua mà không phục vụ cho những lợi ích và nhiệm vụ rộng lớn của xã hội thì không chính đáng. Ai không đáng quý trọng cuộc sống, người đó không xứng đáng được sống.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *