Sự đại phú tùy thuộc vận may

Chăm cho có vốn to mà tiêu dùng chuẩn mực, thì trời cũng không bắt nghèo được.

tùy thuộc , còn tiểu phú tùy thuộc sự cần mẫn.

Nếu anh tiếp tục cho thì anh tiếp tục có.

Tục ngữ Trung Quốc

Businessman sitting at office desk signing a contract with shallow focus on signature.

Người giàu có mà không khôn ngoan, thì cũng như bù nhìn mặc áo gấm.

Nghèo chẳng nên nói dối, giàu chẳng nên cậy mình.

Thái Công

Chăm cho có vốn to mà tiêu dùng chuẩn mực, thì trời cũng không bắt nghèo được.

Tuân Tử

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *