Người vĩ đại nhất trong lịch sử

Khoái lạc của kẻ giàu được mua bằng nước mắt của người nghèo.

trong lịch sử là người nghèo nhất.

Emerson Ralph Waldo

Bủn xỉn quá tất hao phí lớn – Tích trữ nhiều tất có mất mát to, cẩn thận thì không lo, nhẫn nại thì không nhục, tĩnh dưỡng thì thường được yên, tùng tiệm thì thường được đủ. Người lái buôn gian dối thì dối loạn thị trường. Người nông phu lười thì làm hỏng ruộng đất. Người phụ trách tàn bạo làm nhiễu loạn cả nước.

Khoái lạc của kẻ giàu được mua bằng nước mắt của người nghèo.

Thomas Fulier

Giàu không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc.

Southey Robert

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *