Không có gì dữ dội bằng trái tim

Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng mình. Điều cốt yếu thì mắt chẳng hề thấy.

Có những giờ phút nghiêm trọng mà đôi mắt lại mù quáng, lúc đó phải tìm kiếm với con tim.

Saint Exupery

Không có gì dữ dội bằng trái tim.

P. J. Toulet

Không có gì dịu dàng và cứng rắn như trái tim.

G. CH. Lichtenberg

Có những điều được lặp lại cho đôi tai, cho lí trí, nhưng không có điều lặp lại cho trái tim.

Chamfort

Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim mình. Điều cốt yếu thì mắt chẳng hề thấy.

Saint Exupery

Một trái tim ngây thơ là một vật dễ vở, chỉ một lời thề nguyền gian dối có thể làm tan nát nó.

Bulwer Lytton

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *