Hôn nhân, đó là một khoa học

, đó là một nhưng không ai nghiên cứu thành công nó.

Hôn nhân là một trong những chuyện quan trọng nhất của đời sống. Nhưng có lẽ là một trong những việc người ta ít cân đo nhất.

Bê-Ga-Giơ

Hôn nhân, đó là một khoa học nhưng không ai nghiên cứu thành công nó.

B. A. Ni-Lít

Hôn nhân phải là một quá trình giáo dục lẫn nhau suốt đời.

H. Hmiem

Người ta tìm hiểu nhau ba tuần, yêu nhau ba tháng, cãi nhau ba năm, chịu đựng nhau ba mươi năm, và con cái lại tiếp tục như thế.

Hippolite Jaine

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *