Giáo dục là một điều đáng kính trọng

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

là một điều đáng kính trọng, nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.

Oscar Wilde

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình.

Socrates

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.

Khuyết danh

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

Trang Tử

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

Immanuel Kant

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Tục ngữ Việt Nam

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Lev. Tolstoy

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *