Danh Ngôn Sự Nghiệp

Ta được giàu sang, chớ để người cười

Không lấy bậy của ai, gọi là giàu, không bị nhục với ai, gọi là sang. Ăn ở mà để đến hàng nghìn người chỉ mặt, thì không bệnh cũng phải chết. Hán Thư Ta được giàu sang, chớ để

Sự đại phú tùy thuộc vận may

Chăm cho có vốn to mà tiêu dùng chuẩn mực, thì trời cũng không bắt nghèo được. Sự đại phú tùy thuộc vận may, còn tiểu phú tùy thuộc sự cần mẫn. Nếu anh tiếp tục cho thì anh tiếp

Tình yêu, việc làm, gia đình, tôn giáo

Tiền bạc cũng như đàn bà: muốn giữ nó thì phải săn sóc nó, bằng không nó đi tạo hạnh phúc cho người khác. Tình yêu, việc làm, gia đình, tôn giáo, mỹ thuật, lòng ái quốc là những ngôn

Người vĩ đại nhất trong lịch sử

Khoái lạc của kẻ giàu được mua bằng nước mắt của người nghèo. Người vĩ đại nhất trong lịch sử là người nghèo nhất. Emerson Ralph Waldo Bủn xỉn quá tất hao phí lớn – Tích trữ nhiều tất có

Người giàu trù tính cho tương lai

Khi có nhiều tiền người ta khao khát tình yêu chân thật, khi chân thành yêu mãi mà vẫn đói, người ta khao khát tiền. Người giàu trù tính cho tương lai, còn người nghèo thì cho hiện tại. Ngạn

Những người ăn mày

Nghèo khó ơi! Mi là cội nguồn của nghệ thuật nhân loại, cái cảm hứng lớn lao của khúc hát thi nhân. Những người ăn mày là những người không có quyền lựa chọn. Beaumont And Fletcher Có khá nhiều